• Những mẫu ô tô có tỷ lệ khấu hao ít nhất trong 5 năm sử dụng

  Theo nghiên cứu của trang iSeeCars, một chiếc xe ô tô mới trung bình sau 5 năm sử dụng sẽ mất 50,2% giá trị. Trang tin này cũng đưa ra danh sách 10 mẫu ô tô hàng đầu có giá trị bán lại mạnh nhất sau 5 năm.

  Theo nghiên cứu của trang iSeeCars, một chiếc xe ô tô mới trung bình sau 5 năm sử dụng sẽ mất 50,2% giá trị. Trang tin này cũng đưa ra danh sách 10 mẫu ô tô hàng đầu có giá trị bán lại mạnh nhất sau 5 năm.


   

   Mẫu bán tải Ram 1500 có mức khấu hao 42,7%, thấp hơn mức trung bình 7,5%.

  Subaru Impreza giảm 42,3% giá trị, thấp hơn mức trung bình 7,9%.

  GMC Sierra 1500 thấp hơn mức trung bình 10,3%, có mức khấu hao 39,9%.

  Chevrolet Silverado 1500 mất 39,7% giá trị sau 5 năm sử dụng, dưới 10,5% mức trung bình.

   Toyota 4Runner có mức khấu hao khá thấp 38,1%, thấp hơn 12,1% so với trung bình.

   Nissan Frontier với 37,8% khấu hao sau 5 năm, so với trung bình thấp hơn 12,4%.

   Toyota Tundra hao hụt mất 37,1% sau 5 năm và chỉ số này thấp hơn 13,1% so với mức trung bình.

  Toyota Tacoma giữ lại được hơn 70% giá trị sau 5 năm với mức khấu hao là 29,5%, thấp hơn trung bình 20,7%.

  Jeep Wrangler và Jeep Wrangler Unlimited với chỉ mất 27,3% khấu hao sau 5 năm sử dụng, thấp hơn trung bình 22,9%.

  Theo banxehoi

  Ngày đăng: 22-10-2018 1,342 lượt xem