Hộp Số Xe Suabru

Công nghệ hộp số của xe Subaru là CVT vô cấp "Lineartronic", Hộp số Subaru Lineartronic được đặt thẳng hàng với động cơ Subaru boxer danh tiếng .